0938 519 909

Kiến thức tham khảo

Nuôi dạy con tuổi 2-3 không dễ vì đây là độ tuổi trẻ nổi loạn. Trẻ còn quá bé để có thể hiểu ngôn ngữ mắng mỏ của cha mẹ. Thậm chí, khi bị cha mẹ mắng, trẻ còn có thể nghĩ rằng đang được cha mẹ chơi cùng hay khen do vậy nuôi dạy con ở độ tuổi này là cả một quá trình.