0938 519 909

Kiến thức tham khảo

Trong giai đoạn 1-3 tuổi, sự phát triển ngôn ngữ của trẻ diễn ra rất nhanh chóng và quá trình này sẽ càng được thúc đẩy khi có sự hỗ trợ tích cực từ bố mẹ. Dưới đây là gợi ý các việc đơn giản để bố mẹ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ hiệu quả trong giai đoạn này, mời bố mẹ cùng tham khảo nhé!